Údržba

Pokud budete potřebovat pomoci, neváhejte nás ihned kontaktovat!.

Preventivní inspekce a údržba

Pravidelná údržba je velmi důležitý program pro udržení provozu Vašeho stroje po dlouhou dobu. Aplikací programu systematické údržby významně omezíte vznik dodatečných nákladů na opravy, stagnace pracovního procesu zařízení během výroby a následou zpětnou údržbu. Program údržby by měl být naplánován takto:

Týdenní údržba

  1. Zkontrolujte všechny závěsy a kloubové spoje pohyblivých částí v prvním týdnu provozu a pak každý následující týden.
  2. Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži. Udržujte hladinu oleje tak, jak je uvedeno v servisní knize a naplňte olejem v případě potřeby. Také zkontrolujte všechny potrubní spoje hydrauliky na případné úniky.
  3. Zkontrolujte jednotku motoru a udržujte ji čistou a bez usazenin, aby bylo zajištěno její řádné chlazení. Otřete mastnotu, prach a nečistoty z ovládací skříňky.
  4. Zkontrolujte, zda jsou všechny bezpečnostní senzory funkční a v dobrém stavu. Případně upravte vzdálenost nebo vyměňte.

Měsíční údržba

  1. Promažte všechny pohyblivé části, jako jsou závěsy, západky s mazací pistolí, ve speciálních bodech.
  2. Zkontrolujte, zda všechny prvky, které tvoří strukturální pevnost zařízení, celkově fungují.

Roční údržba

  1. Zkontrolujte celý elektrický systém kvalifikovaným personálem, včetně kontroly všech elektrických přípojek, s měřením příchozího elektrického proudu.
  2. Vyčistěte hydraulický systém a vyměňte náplň hydraulického oleje za novou, dle specifikace. Také zkontrolujte všechny hydraulické hadice a vysokotlaké vedení. Výměna olejového filtru po prvních 100 hodinách provozu a pak každých 500 hodin.

Pozor! Veškeré opravy musí být prováděny pouze kvalifikovaným a zaškoleným personálem. Kontaktujte nás!