Řešení problémů s funkčností

Motor nelze spustit? Balíky jsou příliš krátké?

Níže jsou uvedena některá doporučení, jak řešit vybrané potíže. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná pouze doporučení, která mají být prováděna kvalifikovaným personálem.

Pokud budete potřebovat specializovaný servisní zásah, prosím, kontaktujte nás!.

Porucha

Možné příčiny

Řešení

Motor se nespustí Aktuální výpadek proudu Zkontrolujte připojení k napájecímu zdroji a pojistkového panelu
Hlavní vypínač je vypnutý Otočte vypínačem na pozici I
Bezpečnostní pojistka je poškozena nebo spálena Zkontrolujte možný zkrat. Vyměňte pojistku
Přetížení motoru Zkontrolujte napájecí napětí. Stiskněte tlačítko RESET
Nízké nebo nesprávné napětí Zkontrolujte technické údaje motoru
Motor se spustí, ale nepohybuje lisovacím válcem Motor běží ve špatném směru Zkontrolujte šipky otáčení motoru se skutečným otáčením motoru. Pokud je to nutné, změňte připojení fází
Beztlak nebo nízký tlak hydraulického systému Zkontrolujte hladinu oleje a nastavení hlavního ventilu
Nečistoty nebo cizí předmět nebo chybí olej v hydraulickém systému Vyčistěte hydraulický olej a vyměňte filtr.
Lisovací deska není korektně vystředěna Adjustujte lisovací desku
Lis vyjede do maximální polohy a zastaví se Snímač polohy je vadný nebo nesprávně nastavený Snímač polohy musí být vyměněn nebo správně přenastaven
Balíky jsou příliš volné Bez hydraulického tlaku nebo nízký tlak Zkontrolujte hladinu oleje a nastavení hlavního ventilu
Lisovací beran se pohybuje příliš pomalu Unikající hydraulické čerpadlo Zkontrolujte čerpadlo
Lisovací beran se pohybuje chaoticky Lisovací válec má nerovné nebo poškozen stěny Zkontrolujte stěny a dráhu lisovacího válce, případně upravte vůle

Poznámka: Všechny operace, související s odstraňováním poruch smí provádět pouze kvalifikovaný personál!