Bezpečnostní tipy

Bezpečnost na prvním místě! Vycházeje z předpokladu, že všechny naše stroje jsou vyráběny v souladu s nejvyššími standardy kvality a bezpečnosti,
s ohledem na jejich využívání

Bezpečnostní doporučení

Lisy ve výrobním programu a nabídce M.B.T. jsou navrženy a vyrobeny pro zpracovávání recyklovatelných materiálů, jako je kartonová lepenka, fólie, PET, plasty, textil, atd. Jakýkoli jiný pokus o lisování materiálů musí být schválen výrobcem. Různé neschválené materiály mohou způsobit vážná zranění obsluhy nebo poškození zařízení, a automaticky ztrátu poskytované záruky.

Všechny lisy jsou určeny pro použití v uzavřeném prostoru, s ochránou před extrémními povětrnostními podmínkami, jako je déšť, sníh, slunce, apod. Extrémní změny teplot a extrémně vlhké prostředí může mít vliv na řádné fungování stroje. Prosím, zavolejte nás vždy, pokud je jedna z těchto podmínek nevyhnutelná.

Lisy, lisovací kontejnery a stacionární lisy jsou určeny ke zmenšení objemu odpadu a přizpůsobeny pro provoz ve sféře obchodu a průmyslu.

Dodržujte program údržby tak, jak je stanoveno – tím se vyhnete riziku nežádoucích, nákladných oprav.

Bezpečnost obsluhy

Bezpečnost při práci je důležitým cílem ve skupině MBT. Proto jsou všechn naše zařízení vybavena několika bezpečnostními systémy.

Všechny lisy je možné uvést do pohybu pouze, pokud jsou všechna dvířka zavřená a zajištěná. Tím se zabrání přístupu do lisovací komory a je zajištěna chrána obsluhy před možným zraněním. Jakýkoli pokus o otevření dvířek při lisování bude mít za následek zablokování lisovacího procesu.

Je povinností zaměstnavatele, aby přijal náležitá opatření k zajištění bezpečnosti práce o ochrany zdraví náa pracovišti a současně zajistil, aby obsluhu zařízení prováděli výhradně vyškolení pracovníci, kteří provozu zařízení rozumí a jsou znalí bezpečnostních pravidel a postupů.

Všichni, kdo obsluhují lisovací zařízení musí pochopit a respektovat následující pravidla:

  • nikdy nevstupovat do lisovací komory. Nedávejte ruce nebo nohy do blízkosti nebo dovnitř lisovací komory, když je zařízení v provozu. Při revizi zařízení vždy zařízení nejprve vypněte z elektřiny a zajistěte proti náhodnému opětovnému spuštění.
  • nikomu, kromě vyškolenému personálu není povoleno provozovat lisovací zařízení.
  • není dovoleno lisovat těkavé nebo jinak nebezpečné materiály
  • všechny pokusy o lisování neschválených materiálů, jako je sklo, beton, ocel mohou ublížit na zdraví i poškodit zařízení.
  • při vyprazdňování lisovacího kontejneru dodržujte bezpečnou vzdálenost od zařízení a dveří zařízení.
  • vyhněte se kontaktu s hydraulickým olejem, a pokud se tak stalo či pokud jste byli poraněni dostavte se k lékaři. Neuvádějte stroj do provozu, pokud si všimnete úniku hydraulického oleje.
  • všechny operace na lisu musí být prováděny pouze kvalifikovaným personálem