Aglomerátor LDPE, HDPE, PP

Aglomerátor LDPE (mirelon, fólie), HDPE a PP – zařízení na recyklaci


Stroj je určen ke zpracování neznečištěného odpadu zejména LDPE (fólie, miralon) a HDPE. Výsledkem procesu je aglomerát o velikosti zrn mezi 2 – 5 mm, který lze bez dalších úprav použít jako vstupní surovinu při vytlačování.

Zařízení řady A jsou zaměřena na drcení a aglomeraci laminátových, fíbrových a termoplastických materiálů. Princip recyklace je založen na transformaci mechanické energie, používané pro drcení materiálů, do termické energie, potřebné pro plastifikaci.

Pracovní proces probíhá v cyklech a je charakterizován následujícími fázemi:
– přísun materiálu – manuální anebo pomocí dopravníku
– drcení a plastifikace pomocí diskového kola s pevnými čepelemi, umístěnými na dně pracovní komory
– přerušení plastifikace – prostřednictvím účinku vody, která zajistí rozklad roztavené hmoty
– výstup – pomocí pneumaticky řízeného otvoru

Výsledný produkt zůstává ve formě zhuštěných mikročástic, které jsou zbavené vlhkosti a mohou být snadno manipulovány.

Technická data:

MODEL A45 A60 A80 A100 A120
Vhodné pro zpracovávání: LDPE LDPE, HDPE LDPE, HDPE, PP LDPE, HDPE, PP LDPE, HDPE, PP
Výkon zařízení (kg/h) 50 120 240 600 1000
Instalovaný příkon (kW) 11,5 30,5 55,5 111,5 203,5
Průměr pracovní komory (mm) 450 600 800 1000 1200